چهارشنبه 2 مهر 1399-00:06
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: جمعه 23 خرداد 1399 14:39

اقامه اولین نماز جمعه سال ۱۳۹۹ شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی