چهارشنبه 13 مرداد 1400-11:53
نام عکاس: کوثر کریمی
زمان انتشار: دوشنبه 12 خرداد 1399 19:49

تشنگی غیزانیه بر لب کارون

بیش از ۸۰ روستای غیزانیه از نبود آب لوله کشی رنج می بردند و مردم نیز این روزها شاهد یورش جانوران ولگرد و خزندگان بسیار به سمت حوضچه های خانگی هستند.