شنبه 21 تیر 1399-15:17
نام عکاس: امیر حسین یگانه
زمان انتشار: شنبه 10 خرداد 1399 14:11

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس کیش

در این طرح مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه، مقدار 10 کیلو مواد مخدر، مزرعه غیرمجاز استخراج ارز بیت کوئین کشف و ضبط گردید.