یکشنبه 15 تیر 1399-19:42
نام عکاس: سید خلف هاشمی
زمان انتشار: چهارشنبه 7 خرداد 1399 22:13

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر برگزار شد .