شنبه 10 خرداد 1399-01:34
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 16:49

تولید محتوای مهارت های اجتماعی در شهر تهران

سلسله برنامه های تولیدی سازمان دانش آموزی شهر تهران در زمینه مهارت های اجتماعی در محل سازمان دانش آموزی شهر تهران ضبط شد.