سه شنبه 13 خرداد 1399-03:33
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 08:16

جلسه شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های آموزش و پرورش استان بوشهر

جلسه شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های آموزش و پرورش استان بوشهر با حضور علیمراد کرمی مدیر‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .