شنبه 10 خرداد 1399-00:19
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 07:45

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از بازگشایی دبیرستان شهیده سهام خیام بوشهر

علیمراد کرمی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهرازبازگشایی دبیرستان شهیده سهام خیام بوشهر و حضور دانش‌آموزان جهت رفع اشکال بازدید نمود .