شنبه 10 خرداد 1399-20:14
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 13:27

نشست خبری بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

نشست خبری بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با حضور معاون محترم میراث فرهنگی و فرمانده محترم یگان حفاظت صبح امروز در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد.

شماره گزارش: 1074240