جمعه 16 خرداد 1399-00:10
نام عکاس: فاطمه زندی
زمان انتشار: دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 08:46

مصاحبه مطبوعاتی با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

مصاحبه مطبوعاتی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص امتحانات نهایی و باز گشایی مدارس

شماره گزارش: 1060946