شنبه 8 آذر 1399-21:37
نام عکاس: مهدی افسری
زمان انتشار: دوشنبه 25 فروردین 1399 17:54

ضدعفونی و گندزدایی مدارس شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی

شماره گزارش: 1036143