جمعه 9 خرداد 1399-12:07
نام عکاس: امیرحسین چهاریاری
زمان انتشار: یکشنبه 10 فروردین 1399 12:32

کارگاه تولید ماسک و گان محافظتی در تایباد

این کارگاه یک واحد تولیدی کابل در تایباد می باشد که با توجه به شیوع ویروس کرونا با تغییر کاربری به تولید ماسک و روپوش محافظتی (گان) برای پرستاران روی آورد.

شماره گزارش: 1032930