دوشنبه 23 تیر 1399-21:29
نام عکاس: فاطمه رضایی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 فروردین 1399 20:41

کنترل ورودی‌های شهر زنجان توسط نیروهای امدادی، حفاظتی، امنیتی و علوم پزشکی

هر سه ورودی شهر زنجان توسط نیروهای امنیتی، امدادی و علوم پزشکی کنترل و افراد مشکوک به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شوند.

شماره گزارش: 1032312