دوشنبه 11 فروردین 1399-22:08
نام عکاس: میثم بهزادی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 فروردین 1399 12:29

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از روند تولید ماسک در هنرستان ها

شماره گزارش: 1032274

کلمات کلیدی: تولیدی ماسک