سه شنبه 21 اردیبهشت 1400-17:39
نام عکاس: علی سلطانی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 فروردین 1399 11:42

ضدعفونی و گندزدایی روستای شبیشه شهرستان حمیدیه

گندزدایی و ضدعفونی کردن روستای شبیشه توسط دهیاری وبانظارت بهداشت و شورای محل درچند مرحله انجام شد.