یکشنبه 19 مرداد 1399-18:42
نام عکاس: علی سلطانی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 فروردین 1399 11:42

ضدعفونی و گندزدایی روستای شبیشه شهرستان حمیدیه

گندزدایی و ضدعفونی کردن روستای شبیشه توسط دهیاری وبانظارت بهداشت و شورای محل درچند مرحله انجام شد.