دوشنبه 11 فروردین 1399-21:48
نام عکاس: دانش‌آموزان نقاط مختلف فارس
زمان انتشار: یکشنبه 25 اسفند 1398 12:34

آموزش تعطیل نیست -2

دانش‌آموزان سراسر استان فارس با ارسال عکس‌های خود از درس خواندن در منزل در پویش آموزش تعطیل نیست شرکت کرده و تحصیل خود را ادامه دادند.

شماره گزارش: 1030515