دوشنبه 11 فروردین 1399-21:20
نام عکاس: شهر تهران
زمان انتشار: یکشنبه 25 اسفند 1398 10:43

آموزش در شهر تهران تعطیل نیست

در پی شیوع ویروس کرونا، آموزش در شهر تهران تعطیل نشد. دانش آموزان و معلمان از طریق فضای مجازی، آموزش را همچون گذشته دنبال می کنند.