شنبه 16 فروردین 1399-01:10
نام عکاس: عکاس پانا
زمان انتشار: شنبه 24 اسفند 1398 11:39

آموزش تعطیل نیست

در ایام تعطیلی اجباری کرونا ویروس دانش آموزان با معلمان خود از طریق فضای مجازی در ارتباطند و آموزش تعطیل نیست.

شماره گزارش: 1030203