دوشنبه 11 اسفند 1399-07:46
نام عکاس: محمد شاهرخ نسب
زمان انتشار: چهارشنبه 21 اسفند 1398 11:16

پرستاران بیمارستان رازی اهواز در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس

بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس است و پرستاران با از خودگذشتگی، سلامت و آرامش جامعه را در این روزها رقم می زنند.