شنبه 16 فروردین 1399-06:35
نام عکاس: محمد رضا قانع عزآبادی
زمان انتشار: شنبه 17 اسفند 1398 13:25

ضد عفونی کردن اماکن عمومی در رستاق

ضدعفونی کردن اماکن عمومی با هدف مقابله با کورنا ویروس در رستاق آغاز شد

شماره گزارش: 1028655