دوشنبه 11 فروردین 1399-00:10
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 13 اسفند 1398 11:45

تبلیغات پیشگیری از ویروس کرونا در سطح شهر تهران

شماره گزارش: 1027739