چهارشنبه 2 مهر 1399-00:46
نام عکاس: فرح صاکی
زمان انتشار: یکشنبه 11 اسفند 1398 23:03

گندزدایی دبیرستان تشکیلاتی دخترانه پاینده در اهواز

فضای آموزش و عمومی دبیرستان دخترانه تشکیلاتی پاینده دوره اول در ناحیه یک اهواز جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس گندزدایی شد.