شنبه 9 فروردین 1399-22:36
نام عکاس: فاطمه زندی
زمان انتشار: شنبه 10 اسفند 1398 13:33

تقدیر از کارشناسان حوزه پرورشی در هفته تربیت اسلامی

از کارشناسان حوزه پرورشی در هفته تربیت اسلامی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تقدیر شد.

شماره گزارش: 1027018