دوشنبه 27 دی 1400-19:21
نام عکاس: رجبی نژاد
زمان انتشار: یکشنبه 11 اسفند 1398 11:21

ضدعفونی وگندزدایی مدارس ابرکوه

ابرکوه (پانا) _ جهت پیشگیری از بیماری کرونا کلیه مدارس ابرکوه ضدعفونی وگندزدایی شد.