سه شنبه 12 فروردین 1399-07:36
نام عکاس: پوریا آراسته
زمان انتشار: جمعه 2 اسفند 1398 23:06

چهارمین دوره مسابقات تیمی زورخانه ای و هنر های فردی زورخانه مالک اشتر بیرجند

چهارمین دوره مسابقات تیمی زورخانه ای و هنر های فردی زورخانه مالک اشتر بیرجند با حضور 80 ورزشکار در سه گود نونهال ، نوجوان و گود عمومی به رقابت پرداختند.