دوشنبه 7 مهر 1399-12:55
نام عکاس: سلیمه طرفی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 1 اسفند 1398 07:51

برگزاری جلسه سرگروه های آموزشی ابتدایی شهرستان حمیدیه

جلسه سرگرو ه های آموزشی ابتدایی با حضورمدیرآموزش و پرورش شهرستان، کارشناس ابتدایی، راهبران آموزشی و تربیتی و سرگروه‌های آموزشی دردفترمدیریت آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه برگزارشد.