شنبه 16 فروردین 1399-01:59
نام عکاس: ثریا فرنودیان
زمان انتشار: سه‌شنبه 29 بهمن 1398 13:54

جمع آوری و ارسال هدایای غیر نقدی سیل مهربانی سازمان دانش آموزی خراسان شمالی

ارسال هدایای غیر نقدی سیل مهربانی سازمان دانش آموزی خراسان شمالی