دوشنبه 11 فروردین 1399-01:38
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 29 بهمن 1398 11:19

کارگاه توجیهی آموزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر

کارگاه توجیهی آموزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر ویژه مهرماه 1395 تا 1398 در رشته های مرتبط با حوزه پرورشی برگزار شد .

شماره گزارش: 1024482