شنبه 16 فروردین 1399-14:17
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398 13:20

نشست خبری تمرین مواجهه صحیح با سیلاب در مدارس

در راستای تمرکز بر طرح گسترش سوادآبی با محوریت کتاب، انسان و محیط زیست و برنامه ریزی برای اجرای تمرین مواجهه صحیح با سیلاب در مدارس نشستی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.

شماره گزارش: 1024216