شنبه 17 خرداد 1399-22:12
نام عکاس: فاطمه صنیعی
زمان انتشار: یکشنبه 20 بهمن 1398 16:26

همایش استانی پویش فرهنگی «سپاس سردار» / 1

همایش استانی پویش فرهنگی «سپاس سردار» امروز با حضور پیشتازان مازندران برگزار شد.