جمعه 9 اسفند 1398-08:30
نام عکاس: نادیا شیخ ابولی
زمان انتشار: سه‌شنبه 8 بهمن 1398 22:49

مقام اول والیبال بانوان گناوه در جشنواره ورزشی فرهنگیان بسیجی آموزش و ‌پرورش استان بوشهر

گناوه مقام اول والیبال بانوان در جشنواره ورزشی فرهنگیان بسیجی آموزش و ‌پرورش استان بوشهر کسب نمود .