سه شنبه 28 دی 1400-22:11
نام عکاس: رجبی نژاد
زمان انتشار: یکشنبه 6 بهمن 1398 08:18

پویش ملی تغذیه سالم در دبستان بنیاد۱۵ خرداد ابرکوه

پویش ملی تغذیه سالم در دبستان بنیاد ۱۵ خرداد با برپایی جشنواره تغذیه سالم ابرکوه اجراشد.

شماره گزارش: 1008129