دوشنبه 28 بهمن 1398-08:10
نام عکاس: محمد صادق پولادتن
زمان انتشار: دوشنبه 30 دی 1398 16:19

جلسه کارشناسان و کارکنان ستادی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

جلسه کارشناسان و کارکنان ستادی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد .

شماره گزارش: 1006717

کلمات کلیدی: گزینش هسته گزینش