جمعه 9 اسفند 1398-09:53
نام عکاس: فرید دهقانی
زمان انتشار: جمعه 27 دی 1398 10:59

سفر وزیر آموزش و پرورش به نیشابور

وزیر آموزش و پرورش در ادامه حضورش در خراسان رضوی، به نیشابور سفر کرد.

شماره گزارش: 1005698