امروز: شنبه 8 آذر 1399 - 09:13 تبلیغات
اهمیت و آینده دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه استراتژیک

اهمیت و آینده دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه استراتژیک

بیانات داهیانه وحکیمانه رهبر معظم انقلاب(دام عزه) در خصوص جایگاه و اهمیت دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در مناسبت‌های مختلف، نشان از اهمیت و حساسیت امر تربیت معلم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد که از دیرینگی و تاثیر و حساسیت بالای این نهاد مقدس خبر می‌دهد و بی تردید حمایت‌های معظم له از این دو دانشگاه، بزرگترین پشتوانه معنوی آنهاست.