امروز: سه شنبه 13 خرداد 1399 - 07:30 تبلیغات

موسوی: اتفاقات آمریکا نتیجه سال‌ها سرکوب و خفه‌کردن صداهای مردم است

هرگونه دخالت در امور آمریکا را محکوم می‌کنیم اما نمی‌توانیم از صحنه‌های وحشیانه‌ای که امروز در آمریکا اتفاق می‌افتد احساس نگرانی نکنیم؛ ترامپ شکست خورده و دولتی به جای گذاشته که به شدت اهل تبعیض نژادی است

غرضی: مجلس جای «خدمت» به مردم است نه کسب «قدرت»

مجلس و افراد آن محتاج کمک‌های دولت هستند، بوده‌اند و خواهند بود/ کسانی که برای تصاحب قدرت می‌آیند سرانجام آنها، زدو بند و رانت‌خواری است/ اصلاح‌طلبان دولت را نمی‌توانند نگه دارند، اصولگراها ملت را/ این چه مجلسی است که نماینده آن می‌گوید با حقوق نمایندگی فقط می‌شود اجاره خانه داد

همه مصایب فرزندان تک‌والد

طبق آمارها 85 درصد پدرها آنگونه که باید به مصلحت فرزندان فکر نمی‌کنند و اگر هم فکر کنند در چارچوب مصلحت خود می‌اندیشند

گفته‌ها

غرضی: مجلس جای «خدمت» به مردم است نه کسب «قدرت»

غرضی: مجلس جای «خدمت» به مردم است نه کسب «قدرت»

مجلس و افراد آن محتاج کمک‌های دولت هستند، بوده‌اند و خواهند بود/ کسانی که برای تصاحب قدرت می‌آیند سرانجام آنها، زدو بند و رانت‌خواری است/ اصلاح‌طلبان دولت را نمی‌توانند نگه دارند، اصولگراها ملت را/ این چه مجلسی است که نماینده آن می‌گوید با حقوق نمایندگی فقط می‌شود اجاره خانه داد