نتایج جستجو : معاون پیشگیری، تشخیص و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی

  • شهرری‌یک (پانا) _ معاون پیشگیری، تشخیص و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی کشور، خدمات توانبخشی در راستای سنجش بدو ورود به دبستان نوآموزان نیازمند توجه خاص را شاه‌کلید اصلی نظام استثنایی کشور دانست.