نتایج جستجو : مدیریت فرهنگسرای بهمن

  • جلسه بازدید و آشنایی با امکانات تفریحی و ورزشی فرهنگسرای بهمن با حضور معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش منطقه ۱۶ و مدیریت فرهنگسرای بهمن و تمامی معاونان پرورشی و مربیان تربیتی مدارس منطقه ۱۶ برگزار شد.