نتایج جستجو : مدارس چندپایه

  • پانا(شهریار) - راهبر آموزشی مدارس چندپایه شهریار، مدیر و معلم دبستان بهار آزادی در گفتگو با پانا حجم کتابهای درسی را چالش اصلی معلمین این کلاسها دانست و گفت، مدارس چندپایه مزایا و چالشهای مخصوص به خود را دارد.