نتایج جستجو : سید غفور شفیعی

  • طارم(پانا)-رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم، از اجرای سه پروژه مهم ملی راه سازی در شهرستان طارم خبر داد و گفت پروژه سه راهی طارم به منجیل با قوت در حال اجرا است و بیش از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.