نتایج جستجو : درخت داز

  • قلعه‌گنج (پانا) - مردم شهرستان قلعه‌گنج که به عنوان شهر ملی حصیربافی شناخته شده است، با استفاده از درخت داز (نخل وحشی)، انواع مختلفی از صنایع دستی نظیر: سبد، جانماز، گلدان را می‌سازند.