نتایج جستجو : تعامل اولیا با مدرسه

  • ملارد (پانا) - مدرس آموزش خانواده آموزش و پرورش شهرستان‌ملارد، کلید واژه تعالی دانش‌آموزان را مشارکت و همکاری مدرسه و خانه دانست و بر همکاری و تعامل خانواده‌ها با عوامل مدرسه در راستای پیشرفت دانش‌آموزان تاکید کرد.