نتایج جستجو : بندیان

  • مشهد(پانا)-در کمربندی شهرستان درگز، محوطه ای باستانی وجود دارد که با نام بندیان معروف شده است. محوطه باستانی بندیان از آثار کشف شده در سال 1369 است و  بزرگترین گچ بری یافت شده از دوران ساسانی و همچنین کامل ترین و سالم ترین آتشدان در این مکان یافت شده است.