نتایج جستجو : امامزادگان بهمن

  • آباده (پانا) - متوسل شدن به امامزادگان و بقاع متبرکه باعث استمرار حیات معنوی و شیعه در جامعه می‌شود و راهی برای رسیدن انسان به تعالی اخلاقی و اعتقادی است. مقبره مبارک امامزادگان احمد و جعفر علیهماالسلام که دونفر از صالحین و اهل بیت هستند، مامن و محل رجوع مردم از اقصی نقاط کشور و محلی برای کسب معنویت وفیوضات الهی است.