نتایج جستجو : آیین‌نامه تولید برق پاک

  • تهران (پانا) - توانیر با اصلاح آیین‌نامه تولید برق پاک، موظف شد به گونه‌ای نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای تفکیک مبالغ ناشی از اجرای این آیین‌نامه از مبدأ پرداخت، تا زمان تعیین شده اقدام کند که مبالغ دریافتی به حساب ذی‌نفعان مربوط واریز شود.