امروز: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 - 00:45 تبلیغات

کمیته بین‌المللی پارالمپیک

غرب و سیاست‌های دوگانه ورزشی؛ برای ما خوب است و برای شما بد

تهران (پانا) - تصمیم دولت مالزی در صادرنکردن مجوز برای شناگران اسرائیلی با واکنش غرب روبه‌رو و در نهایت میزبانی مسابقات انتخابی پارالمپیک 2020 از این کشور گرفته شد. آنها معتقدند که مالزی سیاست را در ورزش دخالت داده است، در حالی که تاریخ صد سال اخیر مهر تأییدی بر این نکته است که هیچ‌گاه سیاست از ورزش جدا نبوده است و کشورها به فراخور زمان یا ورزش را برای رساندن اعتراض به تصمیمی سیاسی انتخاب کرده‌اند و یا از ورزش برای رسیدن به مقاصد سیاسی استفاده کرده‌اند.