یکشنبه 5 تیر 1401-18:15
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: چهارشنبه 10 مهر 1398 14:28

آیین نمادین مهر عاطفه ها در مشهد

آیین نمادین مهر عاطفه ها با حضور استاندار خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

شماره گزارش: 958193