یکشنبه 5 تیر 1401-17:58
نام عکاس: مجتبی نایب زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 2 مهر 1398 08:30

نواخته شدن زنگ مهر در آموزشگاه دخترانه دانش سبزوار

شماره گزارش: 956044

کلمات کلیدی: زنگ مهر سبزوار