یکشنبه 5 تیر 1401-18:56
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: دوشنبه 1 مهر 1398 13:56

آیین استانی نواختن زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت در مشهد

شماره گزارش: 955849