دوشنبه 2 خرداد 1401-06:07
نام عکاس: مهدی اسعدی
زمان انتشار: شنبه 13 بهمن 1397 00:30

اولین و بزرگترین مسابقه استانی محاسبات ذهنی با چرتکه

اولین و بزرگترین مسابقه استانی محاسبات ذهنی با چرتکه اندیشه برتر برگزار شد.

شماره گزارش: 890600