دوشنبه 10 مهر 1402-17:12
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: شنبه 13 خرداد 1402 11:25

نشست هماهنگی اردوی زیارت اولی‌ها‌ی دختران استان بوشهر

نشست هماهنگی اردوی زیارت‌اولی‌ها‌ی دختران استان بوشهردر دفتر معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد‌.